16 Nisan 2007 Pazartesi

Blog Yayın İlkeleri

Blog Yayın İlkeleri

'Y.Arslan Çınar Yazıyor...' başlığa altında yazdığım blog yazılarımla belli bir yükümlülüğün altına giriyorum. Meramımı anlatan yazılarımın hammaddesi; gerçek yaşam içerisinde edindiğim tecrübelerin ortaya çıkardıklarının ürünüdür. Bu çerçevede bazı editöryel değerler olan yayın ilkelerine dikkat edeceğim. Uyacağım başlıca yayın ilkeleri;


* Objektif Olma (Tarafsızlık): Dünya ve ülke olaylarına; siyasi görüş olarak her ne kadar çizgisi belli olan bir birey olsamda; olanı 'net' olarak ortaya koyma açısından tarafsız davranacağım. Doğru olan, salt gerçeği ortaya koymaya çalışacağım.* Kaynak Gösterme: Herhangi bir kaynaktan alıntı yapıldığında -alıntı yapılan görsel ya da yazılı materyala ilişkin yazı içerisinde, bizzat kaynak üzerinde veyahut dipnot şeklinde yazı sonunda kaynak göstereceğim. Emeğe saygı ve fikirlerin şahsiliği açısından bu hususa dikkat edeceğim.* Toplumsal Sorumluluk: Ülke ve evrensel sorunlarına karşı kişisel olarak -bir yurttaş ve aynı zamanda insan olarak toplumsal bilincin oluşması için katkıda bulunmak yayın ilkelerim içerisinde olacak.* Lakikliğe Sahip Çıkma: Devletimizin; sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzeninin din kurallarına yerine çağdaş hukuk devletini düzenini sahip çıkmak olduğundan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Anayasanın ve hukukun üstünlüğüne sadık kalınacaktır.* Telif Hakkı: Aksi yazı içerisinde belirtilmediği sürece: 'Y.Arslan Çınar Yazıyor...' alıntı dışında kalan tüm yazılı ve görsel malzemenin telif hakkı Y.Arslan Çınar'a aittir. Kaynak gösterilmeden ve izin alınmadann kullanılması yasal anlamda suç teşkil ettiği durumlarda yasal gereği yapılacaktır.* Türkçeye Saygı: 'Y.Arslan Çınar Yazıyor...' adlı kişisel blogumda ana dilimizin doğru şekilde Türkçe konuşmak, yazmak ve dilimizin yabancı kelimelere karşısında kirletilmemesi, yozlaşılmaması için işin özüne -kısaca dilimizin kurallarına uygun yayın yapmaya özen göstereceğim.* Yayın ve Yayıncı Etiği: Toplumsal değerlerimize saygı ve sahip çıkma noktasında yazı ve yorumlardan doğabilecek sıkıntılara karşı gerekli önlem ve özen göstereceğim.* İnanca ve Etnisiteye Saygı: Ayrım gözetmeksizin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir kişi, topluluk veya kurumu aşağılamasına yönelik kişisel blogumda yönelik yayın yapılmayacak.* Düzeltme: Hatalı yayınlarda kurum ya da kişilerin yayından dolayı doğabilecek; maddi/manevi mağdur olmaları durumunda gerekli düzeltme en kısa zamanda tekzip edilecektir.Yukarıda ana başlıklarıyla sıraladığım yayın ilkelerinin maddeleri kapsamında yayın yapacağım.Saygılar.
Share This

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

-Oğuz Atay / Tutunamayanlar

Siz de benim gibi, günleri sevgiyle isteyerek değil de, takvimden yaprak koparır gibi gerçek bir sıkıntı ve nefretle yaşadıysanız, Ankara güneşi sizin de uyuşturmuşsa beyninizi, Ata'nın izinde gitmekten başka bir kavramı olmayan Cumhuriyet çocuğu olarak, yayan pis pis gezdiyseniz Hergele Meydanı'nda, bu sarı ve tozlu alan iğrendirmiyorsa sizi, bir taşra çocuğu sıfatıyla özlemeyi bilmiyorsanız denizi; kaybettiniz (benim gibi).

-Neyzen Tevfik

Hayat üç buçukla dört arasındadır; ya üç buçuk atarsın ya da dört dörtlük yaşarsın.

-Alexandre Dumas

Tarihe tecavüz ettiğimi söylediler ama çok güzel çocuklar doğdu. (3 Silahşörler romanı hakkında)

-Ernesto Che Guevara

Ne kadar farklı olursa olsun; sana ait olmayana tenezzül etme ve ne kadar basit olursa olsun senin olandan asla vazgeçme.

-Uğur MUMCU

Gelecek nesilleri değil, gelecek seçimleri düşünen politikacılarımız bu tablonun ressamlarıdırlar. "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" parolası ile liberalizm, en acı örneğini Türkiye'de vermiştir.

-J.J.Rousseau

Felaketlerimizin çoğu bizim eserimizdir ve doğanın istediği gibi basit, tekdüze ve yalnız bir yaşam sürebilseydik bunların hemen hemen hepsinden kurtulabilirdik.